Ledenvergadering

UITNODIGING LEDENVERGADERING

 Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten te Opperdoes

Opgericht 1 januari 1931

Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering van Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten in Dorpshuis de Torenschouw te Opperdoes op woensdag 2 mei 2018 om 20:00 uur.

Het financiële verslag 2017 en de notulen 2017 liggen ter inzage bij de secretaris ook digitaal te verkrijgen:
Martine Molenaar-de Leeuw, De Markt 11 te Opperdoes, telefoonnummer: 06-11082238