Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
van de gemeente Medemblik

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Medemblik/i161448.pdf