UITNODIGING LEDENVERGADERING

 Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten te Opperdoes

Opgericht 1 januari 1931

Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering van Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten in Dorpshuis de Torenschouw te Opperdoes op dinsdag 23 mei 2017 om 20:00 uur.

Het financiële verslag 2016 en de notulen 2016 liggen ter inzage bij de secretaris ook digitaal te verkrijgen:
Martine Molenaar-de Leeuw, De Markt 2 te Opperdoes, telefoonnummer: 06-11082238